KAVKAZ 2019

KAVKAZ - červenec 2019

Jízda na dvou motocyklech CCM GP450 okolo Černého moře na Kavkaz.

Přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávii, Ukrajinu,

trajektem z Černomorsku do gruzínského Batumi, přejezd Malého a Velkého Kavkazu,

Arménii a Náhorní Karabach, Turecko, Řecko, Makedonii, Bulharsko a Rumunsko.

Foto

Foto

Nalodění na trajekt v Černomorsku

Foto

Příjezd do Batumi

Foto

Přejezd Malého Kavkazu nad vesnicí Gomismta

Foto

Foto

Horské jezero Chinchao

Foto

Nad vesnicí Meria Keli

Foto

Offroad pod horou Satsalike

Foto

Klášter Ananuri na Gruzínské vojenské cestě

Foto

Vyhlídka nad Gudauri

Foto

Údolí Truso

Foto

Foto

Vápencové vývěry v údolí Truso

Foto

Konec údolí Truso s pevností Zakagori

Foto

Pevnost Zakagori hlídaná gruzínskými pohraničníky

Foto

Pohled z pevnosti Zakagori k hranicím s Jižní Osetií

Foto

Pohled na kostel Gergeti Trinity ze Stepantsmindy

Foto

Kostel Svaté Trojice - Gergeti Trinity

Foto

Neúspěšný přejezd hor z údolí řeky Snostskali

Foto

Průsmyk Datvis - Jvaris na cestě do Shatili - pohled na jih

Foto

Průsmyk Datvis - Jvaris na cestě do Shatili - pohled na sever

Foto

Strážní věž na cestě do Shatili

Foto

Konec cesty nad pevností Ardoti

Foto

Opevněná vesnice Shatili - centum oblasti Khevsureti

Foto

Foto

Foto

Foto

Pevnost Kvetera s kostelem uvnitř

Foto

Průsmyk Abano na cestě do Omala - pohled na jih

Foto

Průsmyk Abano na cestě do Omala - pohled na sever na hlavní hřeben Velkého Kavkazu

Foto

Před vesnicí Omalo, centrem oblasti Tusheti

Foto

Ranní pohled z Guest Housu

Foto

Vesnice Dartlo

Foto

Konec cesty před vesnicí Girevi

Foto

Pod vesnicí Parsma

Foto

Cesta zpět z Omala

Foto

Pod průsmykem Abano na cestě zpět

Foto

Staré město Sighnaghi

Foto

Přejezd stepi na jihu Gruzie

Foto

Foto

Arménie - kostel Sevanavank na jezeře Sevan

Foto

Objezd horského masívu Velký Spitakasar západně od jezera Sevan

Foto

Kostelík na vrcholu sopky Argmaghan

Foto

Arcach - Náhorní Karabach - klášter Dadivank

Foto

Šiítská mešita v opuštěném, bývalém azerbajdžánském městě Agdam

Foto

Země nikoho na jihu Arcachu u iránských hranic

Foto

Opuštěné a zničené azerbajdžánské vesnice na jihu u hraniční řeky Araz

Foto

Foto

Východ slunce nad horami Arcachu

Foto

Majestátní klášter Tatev

Foto

Kaňon pod klášterem Tatev

Foto

Khor Virap na pozadí Velkého a Malého Araratu

Foto

Pevnost Ambert na úpatí masívu Aragats

Foto

Přejezd masívu Aragats, na obzoru jeho vrcholy

Foto

Turecko - starobylé město Ani těsně u hranic s Arménií

Foto

Trasa

odkaz na videa na www.youtube.com

Video - Kavkaz 2019 - 1. část - Gruzie

Video - Kavkaz 2019 - 2. část - Arménie