KALININGRAD 2018

KALININGRAD - srpen 2018

Přes Polsko na sever k Baltu, do Kaliningradské ruské autonomní oblasti,

přes Kurskou kosu do Litvy a zpátky domů

Foto

Foto

Přehrada Les Království u Dvora Králové

Foto

První noc nad Klodskem

Foto

Ohromná pevnost v Klodsku

Foto

Podzemní chodby v pevnosti proti podkopům

Foto

Pohled z pevnosti na Klodsko

Foto

Evangelický kostel v Jaworu

Foto

Interiér kostela

Foto

Druhá noc u stánku u jezera

Foto

Hazovní město Toruň

Foto

Toruň - Novoměstský rynek

Foto

Mostová brána v Toruni

Foto

Visla v Toruni

Foto

Mapa hradů Německých rytířů

Foto

Malbork - hrad velmistra Řádu Německých rytířů

Foto

Foto

Foto

Malbork za řekou Nogat

Foto

Gronowo - přechod do Kaliningradské autonomní ruské oblasti

Foto

Hotel Kaliningrad

Foto

Pohled z hotelu na bývalý Palác sovětů...

Foto

...Leninský prospekt a ostrov s Katedrálou

Foto

Kaliningradská katedrála

Foto

Nábřeží

Foto

Foto

Námořní museum

Foto

Foto

Foto

Jedna z mnoha pevností v Kaliningradu

Foto

Baltiysk

Foto

Foto

Kurská kosa

Foto

Ruská hranice na Kurské kose - výjezd

Foto

Vjezd do Litvy

Foto

Trajekt do Klaipédy

Foto

Polsko - pevnost Boyen v Gižycku

Foto

Hitlerovo Vlčí doupě

Foto

Foto

Foto

Foto

Ráno u jezera v Polsku

Foto

Foto

Tanvald - poslední noc

Foto

Trasa

odkaz na videa na www.youtube.com

Video - Kaliningrad 2018